De website van Makelaardij Twan Poels en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Makelaardij Twan Poels. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Makelaardij Twan Poels. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Makelaardij Twan Poels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Makelaardij Twan Poels alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Makelaardij Twan Poels niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Makelaardij Twan Poels worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Makelaardij Twan Poels uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Makelaardij Twan Poels worden onderhouden wordt afgewezen.

Makelaardij Twan Poels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Welke cookies zijn er?

We onderscheiden verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

We onderscheiden verschillende soorten cookies.

Analytische cookies

We onderscheiden verschillende soorten cookies.

Tracking cookies

We onderscheiden verschillende soorten cookies.

Social media plug-in cookies

We onderscheiden verschillende soorten cookies.